ELVEBREDDEN KUNSTPARK

«Utitulert» (2012) av Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen

Forrige kunstverk 1 Neste kunstverk 3
Sagbladet Hovedbilde
Hammering man

Dersom man kunne skru tiden tilbake noen tiår, ville dette kunstverkets omgivelser vært omgitt av hektisk sagbruksdrift. Lillestrøm oppsto og vokste frem som følge av sagbruksvirksomhet i siste halvdel av 1800-tallet. Nærheten til elva, bygging av jernbanen og oppfinnelsen av dampmaskinen var forutsetninger for utviklingen.

Sirkelsagbladet er derfor valgt som motiv for en skulpturell form. Det er utformet i moderne materialer men med tydelige referanser til stedets historie. Dette inviterer til et møtepunkt mellom gammelt og nytt – fortid og fremtid.

Sagbladet er plassert i sprekken mellom jernbanebrua og gangbrua. Bruenes form og sprekkene mellom dem kan dermed gi assosiasjoner i retning av planker og sagspor. Den røde og blå lyssettingen av broelementene gir skulpturen et teatralsk miljø og de overdrevne dimensjonene kan sees som en humoristisk parallell til overdrivelsene i eventyr og anekdoter.

Sagbladet
Sagblad konstruksjon

Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen har gjennom 25 års samarbeid stått bak mange kunst- og utsmykkingsprosjekter. Noen av deres sentrale arbeider er «Lysskulptur» ved Håkonshallen i Lillehammer (1994), «Bow» om bord på MS Serenade of the Seas (2003) og glassutsmykning av Kolben kulturhus (2006).

Naturlig og kunstig lys, samt forskjellige materialers evne til å tolke lys, er virkemidler som ofte preger deres utsmykninger.

Liv Anne Lundberg har sin utdanning fra Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole i Oslo innen klær og kostyme (1983) og Statens lærerhøgskole i forming (1985).

Kyrre Andersen har sin utdanning fra Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole i Oslo innen metall (1883).