ELVEBREDDEN KUNSTPARK

ELVEBREDDEN KUNSTPARK Elvebredden kunstpark skaper opplevelser og inntrykk langs Nitelva i Lillestrøm og Sagelva i Sagdalen. Den eies og driftes av Lillestrøm kommune. Kunstparken er hittil finansiert av LillestrømBanken, Romerike Sparebank, Sparebankstiftelsen DNB, Lillestrøm kommune, og KORO.